ABACUS

Twoja agencja
Marketingowa

Dla Klietnów Kontakt

Polityka prywantości

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Realizujemy politykę ochrony danych osobowych, aby zapewnić prywatność i poufność danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony.
Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Informacje, w tym dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (imię i nazwisko, e-mail). Zebrane dane nie będą sprzedawane, wynajmowane lub udostępniać żadnych okolicznościach. Abacus Marketing Solutions S.L. Jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych za pośrednictwem tej strony..

Korzystanie z Cookies

Cookie to plik lub element informacji, które mogą być przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu. Mamy również używać cookies do zbierania informacji, poprzez automatyczne zapisywanie informacji podczas odwiedzania witryny. Podczas pierwszej wizyty na stronie pojawi się zauważyć stosowanie plików cookie.

Linki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do innych stron zewnętrznych, które nie są pod naszą kontrolą. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sposób zbierania i ochrony informacji i danych na tych stronach. Wskazane jest, aby zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Zmiany polityki prywatności

Abacus Marketing Solutions S.L. zastrzega możliwość zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą ogąaszane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: info@abacus-marketing.com.
Jeśli szukasz nowych rozwiązań
nie działaj schematycznie

Nasi kolaboratorzy