Platforma do Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Większość właścicieli małych firm mogą nadzorować pracę swojego zespołu, patrząc na nich z biurkach lub przechadzając się pomiędzy ich biurkami. To dlatego małe firmy lub start up często mają małe powierzchnie biurowe. Jednak w miarę jak firma rośnie, przybywa pracowników i powierzchnia biurowa się powiększa, nawet pozornie proste zadania stają się bardziej złożone. Do zadań tych należą zatrudnianie nowych pracowników, monitorowanie wymaganych dokumentów, formularzy, aktualizowanie katalogu pracowników i śledzenie wyników.


human resources

To tu gdzie wkracza nasza Platforma do Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nasze bazowane na chmurze narzędzie pomaga pracownikom HR, działom systemu informacji HR (HRIS) i właścicielom firm monitorować kto, co, gdzie i jak robi.


Nasze oprogramowanie obejmuje wszystkie podstawowe funkcje, w tym utrzymywanie bazy danych pracowników, archiwizowanie zapisów osobowych i tworzenie katalogów i schematów organizacyjnych. Ponieważ platforma HR opiera się na zintegrowanej bazie danych informacji personalnej, oprogramowanie generuje również raporty, które działy HR lub właściciele firm mogą wykorzystać do analizy istotnych wskaźników siły roboczej, takich jak alokacja personelu, koszty wynagrodzeń i obrotów.


human resources

Nasza platforma może zarządzać nieograniczoną liczbą użytkowników i analizować w czasie rzeczywistym aktywność każdego pracownika. Każdy pracownik może mieć dostęp do własnego konta, gdzie może mieć wgląd w swoje zaplanowane wakacje, godziny pracy i rezultaty.